top of page

ATOX BAGGERWERKEN OF BEKKENRUIMING  

ATOX BAGGERWERKEN

Ruiming van bekkens of lagunes kunnen uitgevoerd worden met onze slibontwateringsmachines.

  • Wanneer ruimen we een bekken?

  • Hoe pakken we dit concreet aan?

  • Hoe lang duurt dit?

ATOX BAGGERWERKEN
ATOX BAGGERWERKEN

Kleine baggerwerken kunnen uitgevoerd worden met ons vlot.  Het vlot werkt als een drijvend ponton, met een slibruimer bestaat de mogelijkheid om slib op te pompen van een diepte van 4 meter.

Zelfs vast, gemineraliseerd slib dat jaren heeft kunnen indikken, kan losgemaakt en opgepompt worden door middel van een lobbenpomp.

Het vlot is volledig in RVS uitgevoerd en is dus probleemloos inzetbaar in een agressief milieu.

Erna kunnen we perfect het slib ontwateren.

Het inzetten van een baggervlot heeft tal van voordelen:

  • Het is niet nodig om het bovenstaand water van het bekken of de lagune af te laten.

  • De rustige werking zorgt ervoor dat het slib niet wordt omgewoeld.

  • Het bekken of de lagune kan gedurende de gehele periode in gebruik blijven.

  • Er moet geen rekening gehouden worden met regenval.

  • De productie dient niet stilgelegd te worden.

  • Door de draadloze bediening van het baggervlot is er geen contact met het slib of risico voor de operator.

bottom of page