top of page
ATOX ontwateringsdecanter.jpg

Centrifuges

Met onze GEA-Westfalia UCD536 centrifuge kunnen wij biologische slibstromen op een continue manier ontwateren tot een steek vaste koek met droog of vloeibaar polymeer.  De steek vaste koek wordt via een schroeftransportsysteem en een telescopische transportband naar een container of oplegger afgevoerd.  Maximale capaciteit is  1.2 TDS per uur.

De installatie is zodanig opgebouwd dat het opstellen en afbreken in een zo kort mogelijke tijdspanne kan gerealiseerd worden.

ATOX chamber filter press.jpg

Kamerfilterpers

Kamerfilterpersen worden ingezet voor het mechanisch ontwateren van veel verschillende soorten slib.

Het grote voordeel van deze techniek is het hoge droge stofgehalte van de filterkoeken en de goede kwaliteit van het filtraatwater dat vrij is van zwevende stoffen. De kamervolumes zijn tussen 2.7 en 4 m³.  Voor het afvoeren van de filterkoeken werken we met 2 principes: of via bakken met een heftruck of via een transportband.

ATOX membrane filter press.jpg

Membraan filter pers

Moeilijkere slibstromen kunnen ontwaterd worden met een membraan filterpers.  Slibstromen tot 85°C kunnen tot een druk van 6 bar ontwaterd worden.  De filterkoeken kunnen ook gewassen worden, waardoor in water oplosbare stoffen maximaal uit de filterkoeken kunnen gewassen worden.  Voor een kamervolume van 2.7 m³.  De koeken vallen uiteindelijk in bakken die met een heftruck (uitgerust met een roterend vorkenbord) in containers of opleggers kunnen afgevoerd worden.

ATOX MOBIELE  OF PERMANENTE SLIBONTWATERING

 

Afhankelijk van de situatie leveren we mobiele, korte of lange termijn, bemande of onbemande slibontwateringsinstallaties.  Dit kan gaan van 1 week tot enkele jaren. Wij plaatsen bij u, geheel volgens uw behoeften, een gepaste ontwateringsinstallatie. Hiervoor voorzien wij de engineering, realisatie, opvolging en  bediening van de installatie. Door onze ervaring en technische kennis, zorgen wij voor betere ontwatering, steeds volgens de beste voorwaarden. 

Bij de permanente centrifuge opstelling beiden we een leasing contract aan met opstart en onderhoud.  Voor een volledige nieuwe installatie werken we samen met GEA (lease-koop).

bottom of page